Vyhledávaní

3 As 130/2019 - 24

3 As 130/2019 -24

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců
JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce L. Š., zastoupeného
JUDr. Františkem Kollmanem, advokátem se sídlem Náchod, Komenského 511, proti žalované
Etické komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu,
se sídlem Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2019, č. j. 10 A 10/2016 – 43,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce JUDr. Františku Kollmanovi s e n e p ř i z n á v á
odměna za zastupování.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/