Vyhledávaní

9 As 126/2017 - 28

9 As 126/2017 - 26

ČESKÁ REPUBLIKA

ł ROZSUDEK
JMENEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Míkeše, Ph.D., v právní věcí žalobce: Martin Krul,
bytem Novodvorská 1069/9, Třebíč, adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 116/6, Třebíč,
zast. Mgr. Lukášem Míšou, advokátem se sídlem Martínkova 854/ 5, Brno, proti žalovanému:
Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, proti rozhodnutí žalovaného
ze dne 6. 8. 2015, č. KUJI 54365/2015, sp. zn. OOSČ 478/2015 OOSC/158/IN, vřízení
o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2017,
č.41 A 59/2015 - 101,

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/