Vyhledávaní

10 As 72/2018 - 60 dokument judikát


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely
Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: Řehák & Řehák, v. o. s., se sídlem
Chorinova 23, Česká Třebová, zast. Mgr. Petrem Krátkým, advokátem se sídlem Sukova
třída 1556, Pardubice, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7,
proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 11. 2017, čj. MV-134354-3/OBP-2017, v řízení
o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2018,
čj. 11 A 19/2018-20,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/