Vyhledávaní

Nao 226/2018 - 19 dokument judikaturaU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců
JUDr. Viktora Kučery a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: ŽIVO, spol. s r.o.,
sídlem Debřská 2, 293 01 Kosmonosy, zastoupená Mgr. Taťánou Malmstedt Kolářovou,
advokátkou, sídlem Bělehradská 1191/9, 400 01 Ústí nad Labem, proti žalovanému:
Ministerstvo pro místní rozvoj, sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 00 Praha, za účasti
osoby zúčastněné na řízení: D + D Park Kosmonosy a. s., sídlem Lánovská 1475, 543 01
Vrchlabí, zastoupená JUDr. Václavem Krondlem, advokátem, sídlem Jiráskova 2, 360 01
Karlovy Vary, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze
ze dne 23. 8. 2018, č. j. 45 A 48/2016 – 80, o vyloučení soudce Nejvyššího správního soudu
JUDr. Milana Podhrázkého z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu
pod sp. zn. 8 As 302/2018,

t a k t o :

Soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Milan Podhrázký j e v y l o u č e n
z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn.
8 As 302/2018.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Kasační stížností se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví
označeného rozsudku Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta
její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 3. 2016, č. j. MMR-4915/2016-83/2019.

[2] Tímto rozhodnutím žalovaný zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje
(dále jen „krajský úřad“) ze dne 19. 11. 2015, č. j. 152258/2015/KUSK, kterým byla zamítnuta
žádost žalobkyně o obnovu řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím krajského úřadu
ze dne 31. 5. 2013, č. j. 078260/2013/KUSK, jímž bylo v odvolacím řízení potvrzeno usnesení
Městského úřadu Kosmonosy (dále jen „stavební úřad“) ze dne 10. 2. 2012, č. j. st. 153/2011-14-
328-A, dle kterého žalobkyně není účastníkem řízení ve věci žádosti o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby D + D Park Kosmonosy – montážní a skladový areál,
kterou podala osoba zúčastněná na řízení. Vedle zrušení rozhodnutí krajského úřadu žalovaný
rovněž rozhodl o zastavení řízení o obnově.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/