Vyhledávaní

2 As 203/2019 - 7 dokument judikátU S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský
soud v Ostravě, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, proti usnesení žalovaného ze
dne 26. 3. 2019, č. j. 25 A 42/2019 - 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení
Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 6. 2019, č. j. 25 A 87/2019 - 4,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/