Vyhledávaní

5 Ads 103/2016 - 80

5 Ads 103/2016 - 79

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl V senátu složeném z předsedy jUDr. jakuba Camrdy a soudců
_]UDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní Věci žalobkyně: Naděžda Maurerová,
bytem Metzínger Strasse 13, Dettíngen an der lřlrms, Spolková republika Německo,
zastoupená Mgr. Petrou Severovou, advokátkou se sídlem 5. května 163, Sokolov, proti žalované:
Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační
stížností žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzní ze dne 29. 3. 2016,

j. 16 Ad 21/2015 - 64,

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/