Vyhledávaní

3 As 125/2018 - 39 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců
JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: A. H., proti
žalovaným: 1) Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 648/16, Brno, 2) Městský soud
v Brně, se sídlem Polní 994/39, Brno, o žalobách proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne
9. 4. 2018, č. j. 29 A 21/2018 – 27, ze dne 8. 3. 2018, č. j. 70 Co 25/2018 – 92, ze dne 28. 3. 2018,
č. j. 62 A 147/2017 – 20, ze dne 5. 4. 2018, č. j. 30 A 255/2017 – 25, ze dne 9. 4. 2018, č. j. 15 Co
63/2018 – 41, ze dne 10. 4. 2018, č. j. 15 Co 45/2018 – 113, ze dne 10. 4. 2018, č. j. 15 Co
49/2018 – 115, a ze dne 10. 4. 2018, č. j. 15 Co 44/2018 – 117, a proti usnesení Městského soudu
v Brně ze dne 26. 4. 2018, č. j. 108 C 67/2015 – 156, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti
usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2018, č. j. 30 A 98/2018 – 28,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/