Vyhledávaní

8 As 217/2019 - 35

8 As 217/2019-35U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného
a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., v právní věci
žalobkyně: obec Suchonice, se sídlem Suchonice 29, Suchonice, proti žalovanému:
Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1142/65, Praha 10, za účasti osoby
zúčastněné na řízení: Bergasto s. r. o., se sídlem Ztracená 254/6, Olomouc, zast. JUDr. Lukášem
Slaninou, advokátem se sídlem V Jámě 699/1, Praha, proti rozhodnutí žalovaného ze dne
21. 8. 2018, čj. MZP/2018/570/1046, v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení
proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 6. 2019, čj. 64 A 16/2018,

t a k t o :

I. Návrh osoby zúčastněné na řízení na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti
s e z a m í t á .

II. Osobě zúčastněné na řízení s e u k l á d á zaplatit soudní poplatek za podání návrhu
na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve výši 1 000 Kč, a to ve lhůtě 10 dnů
od doručení tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Rozhodnutím ze dne 20. 2. 2018, čj. KUOK 25497/2018, udělil Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství osobě zúčastněné na řízení (dále jen
„stěžovatelka“) ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
zákonů souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů na pozemcích
parc. č. X, X a X v kat. území S. a souhlas s provozním řádem zařízení.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/