Vyhledávaní

9 Afs 169/2017 - 35

9 Afs 169/2017 - 33

ČESKÁ REPUBLIKA

, ROZSUDEK
JMENEM REPUBLIKY

Nejwfšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců
JUDr. Tomáše vahlého a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobkyně: ADMIRAL
GLOBAL BETTING a.s., se sídlem Komořany 146, zast. Mgr. Hanou Zahálkovou,
advokátkou se sídlem Příkop 843/4, Brno, proti žalovanému: Generální ředitelství cel,
se sídlem Budějovická 1387/ 7, Praha 4, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 28. 4. 2015,
C] 22548/2015-900000—304.1, Č. ). 22548-2/2015—900000—304.1, č. ). 22548-3/2015—900000—
304.1, Č. ). 22548—4/2015—900000-304.1, č. ). 22548—5/2015-900000—304.1, č. ). 22548—6/2015—
900000—304.1, Č. ). 22548—7/2015—900000-304.1, Č. ). 22548—8/2015-900000—304.1, č. ). 22548-
9/2015-900000—304.1, č. ). 22548-10/2015-900000—304.1, Č. ). 22548—11/2015—900000—304.1,
č. ) 22548—12/2015—900000—304.1, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku
Kra)ského soudu v Brně ze dne 23. 5. 2017, č. ). 29 Af 51/2015 — 57,

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/