Vyhledávaní

1 Ads 200/2019 - 17 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců
JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: V. S., zastoupena
opatrovníkem Josefem Horynou, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se
sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne
20. 6. 2014, č. j. MPSV-UM/2782/14/4S-LBK, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti
usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 16. 5. 2019, č. j.
60 Ad 6/2018 – 25,

t a k t o :

I. Návrh žalobkyně na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti s e z a m í t á .

II. Kasační stížnost s e o d m í t á .

III. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci a předcházejících řízení před soudy

[1] Žalobou ze dne 8. 6. 2018 se žalobkyně prostřednictvím opatrovníka u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne
20. 6. 2014, č. j. MPSV-UM/2782/14/4S-LBK, kterým bylo k jejímu odvolání změněno
rozhodnutí Úřadu práce – krajské pobočky v Liberci ze dne 14. 2. 2014 tak, že se považuje
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) a byl jí přiznán příspěvek
na péči ve výši 8.000 Kč měsíčně namísto 4.000 Kč měsíčně.

[2] V žalobě žalobkyně uvedla, že žalobu proti rozhodnutí žalovaného již dříve podala
u nesprávného soudu - Obvodního soudu pro Prahu 2, č. j. 42 C 25/2017. V rámci řízení
u obvodního soudu pak navrhla delegaci řízení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočky
v Liberci. Protože však není jisté, kdy bude řízení delegováno, podala z procesní opatrnosti
žalobu znovu, již ke správnému soudu.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/