Vyhledávaní

8 Azs 239/2018 - 25

8 Azs 239/2018-25U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného
a soudců JUDr. Milana Podhrázkého a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: V. S.,
zastoupeného Mgr. Ing. Janem Procházkou, LL. M. eur., advokátem se sídlem Karolinská 654/2,
Praha 8, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7,
proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 6. 2017, čj. OAM-234/ZA-ZA11-VL16-2017, v řízení
o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 8. 2018,
čj. 4 Az 60/2017-21,

t a k t o :

Kasační stížnosti s e n e p ř i z n á v á odkladný účinek.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/