Vyhledávaní

3 Afs 368/2017 - 189 dokument judikatura


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců
Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobkyně: JUDr. K. T.,
proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o
kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2017, č. j. 29
Af 86/2012 – 233, o návrzích žalobkyně na přerušení řízení o kasační stížnosti a přiznání
odkladného účinku kasační stížnosti,

t a k t o :

I. Návrh žalobkyně na přerušení řízení o kasační stížnosti s e z a m í t á .

II. Návrh žalobkyně na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 5. 12. 2018 ve výše nadepsané věci návrh
žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) na přerušení řízení o kasační stížnosti podle
§ 48 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) společně s návrhem na přiznání
odkladného účinku kasační stížnosti, v intencích původního návrhu ze dne 19. 12. 2017.

[2] Stěžovatelka k návrhu na přerušení řízení přiložila Sdělení Evropské komise ze dne
3. 12. 2018, č. j. TAXUD C3 D(2018)6679924-DE/2018/CHAP-487/preclass-CS, v níž Komise
stěžovatelce sděluje, že ve věci její stížnosti na porušení práva EU prozatím neshledala důvod
pro zahájení řízení proti České republice o nesplnění povinnosti. Stěžovatelka se s odkazem
na toto sdělení opětovně dovolává položení předběžné otázky Soudnímu dvoru
EU na souladnost § 264 odst. 4, první a druhé věty zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu,
s právem EU. Stěžovatelka rovněž poukázala na judikaturu Ústavního soudu, z níž vyplývá,
že nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU soudem poslední instance může zakládat
porušení práva na zákonného soudce.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/