Vyhledávaní

9 Afs 324/2017 - 28

l

"1

9 Afs 324/2017- 26

ČESKÁ REPUBLIKA

r ROZSUDEK
JMENEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců
JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Tomáše Rychlého vprávní věcí žalobkyně: 383 s.r.o.,
se sídlem Karlovarská 1698/1, Praha 6, zast. BD Consult, s.r.o., se sídlem Jeseníova 1196/52,
Praha 3, proti žalovanému: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem
Štěpánská 619/28, Praha 1, ve věcí ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení
okasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu vPraze ze dne 21. 9. 2017,
č. 11 A 88/2017 - 65,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Zádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e i s o u opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 7. února 2018

JUDr. Radan Malík v. r.
předseda senátu

s; - „nitra, ,
Vyvěšeno dne: 7. 2. 2018 1/ .v 54;?, ř.)
Svěšeno dne: 21. 2. 2018 z., /

Za správnost vyhotovení:
l"xadt"n"an Kaeíř

Í.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/