Vyhledávaní

2 Ads 371/2017 - 28

2 Ads 371/2017 ~ 27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeněm z předsedkyně jUDr. Miluše Doškově a soudců
Mgr. Evy Šonkové a _]Ul)r. Karla Šimky v právní Věci žalobce: Miroslav Ilovičný, bytem
Čs. armády 5, Příbram, zastoupený JUDr. Antonínemjanákem, advokátem se sídlem
nám. T. G. Masaryka 142, Příbram, proti žalované: Česká správa sociálního
zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 18. 4. 2016,
č. 480 407 476/ 315-EKO, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze
ze dne 13. 9. 2017, č.48 Ad 5/2016 - 45,

takto:

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/