Vyhledávaní

9 Azs 228/2017 - 47 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: L. U., proti
žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 5. 6. 2017, č. j. OAM-80/LE-BE05-BE04-2017, v řízení o kasační stížnosti
žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. 7. 2017, č. j. 45 Az 11/2017 – 18,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :
[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví
označeného rozsudku Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako
nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta její žaloba proti shora označenému rozhodnutí
žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Tímto rozhodnutím žalovaný rozhodl o její
žádosti o udělení mezinárodní ochrany dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění účinném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o azylu“), tak,
že je nepřípustná dle § 10a písm. e) zákona o azylu a řízení o udělení mezinárodní ochrany
se zastavuje dle § 25 písm. i) zákona o azylu.

[2] Současně s kasační stížností podala návrh na přiznání odkladného účinku dle § 107 s. ř. s.
a žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/