Vyhledávaní

Vol 12/2018 - 17

8, ÚZ. 21.118 Vol 12/2018 .. 17

.ČZ Z. 02. "1.1118

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl V senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského
referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše
Langáška, soudců josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše (soudce zpravodaj), Pavla Molka,
Miloslava Výborného a Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: Tomáš Pecina, bytem
Slezská 1668/56, Praha 2, proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 3,
Praha 4, 2) Ing. Miloš Zeman, Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany Praha 1, 3) Ivana Zemanová,
Hrad I. nádvoří p. 1, Hradčany Praha 1, ve věci návrhu na neplatnost volby prezidenta

republiky,

t a k t 0 :
I. Návrh se odmítá.
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v 0 d n ě n í :
[1] Návrhem došlým soudu dne 30. 1. 2018 se navrhovatel domáhá určení neplatnosti volby

prezidenta republiky konané v lednu 2018 a jejího opakování počínaje registrací kandidátních
listin. Poukazuje zejména na možné vady při registraci kandidátních listin a na zásah Nejvyššího
správního soudu do voleb v důsledku vyjádření právního názoru na přípustnost podání
kandidátní listiny některými poslanci či senátory opakovaně.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/