Vyhledávaní

7 As 293/2017 - 18 dokument judikát


ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců
JUDr. Pavla Molka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: BSB 1881, s. r. o., se sídlem
Kubelíkova 1780/21, Praha 3, zastoupené JUDr. Jiřím Vaníčkem, advokátem se sídlem
Šaldova 34/466, Praha 8, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem
Budějovická 1387/7, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského
soudu v Hradci Králové- pobočky v Pardubicích ze dne 23. 8. 2017, č. j. 52 Af 39/2017 - 84,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I.

[1] Žalobkyně podala dne 25. 7. 2017 ke Krajskému soudu v Hradci Králové - pobočce
v Pardubicích žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 5. 2017, č. j. 12290-3/2017-900000-
302, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Celního úřadu pro Pardubický kraj ze dne
10. 11. 2016, č. j. 60299-2/2016-590000-12, o propadnutí a zabrání tabáku patřícího žalobkyni
a dalším obchodním společnostem.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/