Vyhledávaní

9 As 267/2018 - 11 dokument judikaturaU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: JUDr. R. Š.,
proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125,
Pardubice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 1. 2018, č. j. KrÚ 5077/2018/ODSH/13,
v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky
v Pardubicích ze dne 6. 6. 2018, č. j. 36 A 2/2018 - 9,
t a k t o :
I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví
označeného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích (dále jen
„krajský soud“), kterým bylo dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění účinném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), ve spojení
s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „s. ř. s.“), zastaveno řízení o žalobě proti shora označenému rozhodnutí žalovaného.
Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu
Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend ze dne 31. 10. 2017,
č. j. MUUO/34861/2017/DSS/slj.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/