Vyhledávaní

Vol 64/2018 - 25

7 "»” wmwmmzs

ľ

USNESENI

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského
referenda a ve věcech politických stran a p(,›litických hnutí složenem z předsedy senátu "l"omáše
Langáška, soudců ~joseta lšaxy, Radana lx"lalíka, Petra l-"Iikeše, Pavla Molka, Miloslava *”ýborněho
a Daniely "/,emanově v právní věci navrhovatelííi: 1) Ing. Jaroslav Čížek, bytem
Plovdivská 3264/6, Praha 4, a 2) Eva Machtová, bytem liíbezná 213, Kamenice,
oba zast._ll_ll)r. "/.deňkem Koschinem, advokátem se sídlem Stefániko~"a 48, Praha 5,
proti (r›dpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4,
2) Ing. Miloš Zeman, bytem Pražský hrad, Praha l, 3) Ivana Zemanova, bytem Pražský hrad,
Praha l, ve. věci návrhu na vyslovení neplatnosti volby prezidenta republiky,

t a k t o :
I. Návrh s e O (l ln í t á.
II. "/gádný z účastníků n e m á p r á v 0 na náhradu nákladů řízení.
Oduvodnenu
[l] Navrhovatelě dle in formačního systemu datových schránek pr<,›střednictvím sveho

zástupce odeslali dne 6. 2. 2018 v 19:20 hodin a ve stejný Čas i doručili do dat("›vě schránky
Nejvyššílu) správního soudu návrh na vyslovení neplatnosti volby prezidenta republiky.

Dle 66 odst. "l zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, je třeba návrh
na neplatnost volby prezidei"lta podat nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby
prezidenta Státní volební komisí. Celkový výsledek volby prezidenta vyhlášen uveřejněním
zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů 57 odst. "l
zákona o volbě prezidenta republiky). Dle 73 odst. 3 téhož zákona je lhůta určená podle dnů
zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného (Migánu (tedy Nejvyššího správního

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/