Vyhledávaní

7 Afs 173/2017 - 23

7 Afs 173/2017 - 22

ČJLsKÁ RHPUBLII
RoZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeněm z předsedy UDr. Tomáše líoltase a soudců
Mgr. Davida Hípšra a UDr. Pavla Molka v právní věcí žalobkyně: DOMES BYLANY S. r. O.,
se sídlem Malé Březno 74, zastoupena l×1gr._janem Kubíeou, advokátem se sídlem
Nad Porubkou 2355, Ostrava, proti žalovaněmu: Generální ředitelství cel, se sídlem
Budějovická 1387/ 7, Praha 4, v řízení o kasační stížností "žalobkyně proti rozsudku Krajského

l

soudu v Ustí nad Labem ze dne 19. 4. 2017, č. 15 AF 19/2015 - 46,

takto:
I. Kasační stížnost s e z a m í t á .
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

P 0 u Č e n í : Proti tomuto rozsudku n e s 0 u opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 9. ledna 2018

_le)r. "llomáš líoltas v. r.
" ~ i., předseda senátu

Vyvěšeno dne: 9. 1. 2018
Svěšeno dne: 23. 1. 2018

Za správnost vyhotovení:
,jana Kučerová
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/