Vyhledávaní

Nao 345/2017 - 110

Nao 345/2017-110


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců
JUDr. Miloslava Výborného a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: Ing. P. M.,
MBA, proti žalované: Brněnské komunikace a.s., se sídlem Rennenská třída 787/1a, Brno,
v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 31 A 251/2017, o námitce podjatosti
vznesené žalobcem proti JUDr. Jaroslavě Skoumalové,

t a k t o :

Soudkyně Krajského soudu v Brně JUDr. Jaroslava Skoumalová n e n í vyloučena
z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. 31 A 251/2017.

O d ů v o d n ě n í:

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/