Vyhledávaní

4 Afs 90/2018 - 21 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců
JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: P. K., zast. Mgr. et Mgr. Jánem
Procházkou, advokátem, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1, proti žalovanému:
Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 30. 3. 2017, č. j. 15225/17/5300-211444-700333, v řízení o kasační stížnosti
žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 2. 2018, č. j. 50 Af
18/2017 – 26,

t a k t o :

I. Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti s e z a m í t á .

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/