Vyhledávaní

3 As 139/2018 - 19 dokument judikát


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců
JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobkyně R. L. U.,
proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Žerotínovo nám.
3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne
26. 9. 2018, č. j. 30 A 135/2016 – 91,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.


O d ů v o d n ě n í :

[1] Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 11. 8. 2016,
č. j. JMK 118808/2016 (dále jen „rozhodnutí žalovaného“), bylo zamítnuto odvolání žalobkyně
proti rozhodnutí Magistrátu města Brna, Živnostenského úřadu města Brna (dále jen
„živnostenský úřad“) ze dne 22. 6. 2016, č. j. MMB/0250545/2016, a toto rozhodnutí bylo
potvrzeno. Rozhodnutím živnostenského úřadu byla žalobkyně uznána vinnou ze spáchání
správního deliktu podle § 24 odst. 7 písm. k) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
veznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), za což jí byla uložena
pokuta ve výši 5.000 Kč a současně povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč.
Předmětného správního deliktu se měla žalobkyně dopustit tím, že ve své provozovně na adrese
B., Ch., kde provozuje živnost s předmětem podnikání „Masérské, rekondiční a regenerační
služby“, v rozporu s § 12 zákona o ochraně spotřebitele neinformovala spotřebitele o ceně
poskytovaných služeb, konkrétně v době živnostenské kontroly dne 7. 3. 2016 neměla ve své
provozovně k dispozici zákazníkům ceník služeb v písemné podobě. Rozhodnutí žalovaného
napadla žalobkyně žalobou; rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2018, č. j. 30 A
135/2016 – 91, bylo rozhodnutí žalovaného zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/