Vyhledávaní

9 Afs 280/2017 - 57

9 Afs 280/2017 — 55

ČESKÁ REPUBLIKA

, ROZSUDEK
JMENEM REPUBLIKY

Nejq"šší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věcí žalobce: BC. Čeněk
Lach, bytem Dvorského 74/41, Olomouc, zast. Mgr. Bc. Michalem Hessem, advokátem
se sídlem Národní 58/32, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství, se sídlem
Těšnov 65/17, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 9. 2014, Č. j. 67659/2014—MZE—
14132, sp. zn. 8R722197/2014—14132, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2017, Č. j. 8 A 188/2014 — 48,

takto:

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/