Vyhledávaní

9 As 338/2017 - 32

9 As 338/2017 - 30

ČESKÁ REPUBLIKA

, ROZSUDEK
JMENEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: Milan Bušek,
bytem Bojanov — Petrkov 7, Seč, zast. JUDr. Milanem Růžičkou, advokátem se sídlem Bratranců
Veverkových 702, Pardubice, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem
Komenského náměstí 125, Pardubice, proti rozhodnutí žalrwaného ze dne 2. 5. 2016,
č. j. KrÚ 28928/20"16/0ŽPZ, ve znění opravného mzhodnutí ze dne 21. 7. 2016,
č. j. KrÚ 54394/2016/0ŽPZ, za účasti osol) zl"nčasmčných na řízení: I) Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, Pardubice, II) Monika Bušková, bytem
Bojanov - Petrkov 7, Seč, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu
v Hradci Králové — pobočky v Pardubicích ze dne 4. 10. 2017, č. j. 52 A 74/2016 — 115,

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/