Vyhledávaní

9 As 338/2017 - 32 dokument judikát

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: Mi. B., zast.
JUDr. Milanem Růžičkou, advokátem se sídlem Bratranců Veverkových 702, Pardubice, proti
žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125,
Pardubice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 5. 2016, č. j. KrÚ 28928/2016/OŽPZ,
ve znění opravného rozhodnutí ze dne 21. 7. 2016, č. j. KrÚ 54394/2016/OŽPZ, za účasti osob
zúčastněných na řízení: I) Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice
98, Pardubice, II) Mo. B., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu
v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 4. 10. 2017, č. j. 52 A 74/2016 - 115,
t a k t o :
I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/