Vyhledávaní

2 Afs 237/2018 - 46 dokument judikátU S N E S E N ÍNejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: CPU TRADE s.r.o., se sídlem
Rokytova 4259/1, Brno, zastoupená JUDr. Radkem Kellerem, advokátem se sídlem Jaselská 23,
Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno,
proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 1. 2016, č. j. 3190/16/5300-21442-700225, v řízení
o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 6. 2018,
č. j. 62 Af 38/2016 – 75,

t a k t o :

Kasační stížnosti s e p ř i z n á v á odkladný účinek.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/